multi test

Безразрушителни изпитания

"Мултитест" ООД е доказало във времето своите компетентни, професионални решения на нестандартни ситуации, гарантирано високо качество на извършвания контрол и представянето на резултатите от него. В структурата на “Мултитест” ООД се включва лаборатория за провеждане на комплексни неразрушаващи и разрушаващи изпитвания в различни области:

  • Радиографично изпитване
  • Ултразвуково изпитване
  • Магнитно-прахово изпитване
  • Изпитване чрез проникващи течности
  • Визуални изпитвания
  • Вихровотоково изпитване
  • Искрова дефектоскопия
  • Хидравлични и вакуум изпитвания
  • Други