multi test

Професионално обучениеКъм „Мултитест” ООД функционира център за професионално обучение на персонал - “Квалитест”

МЕТОДИ:

 • Акустични методи
 • Радиационни методи
 • Методи за откриване на излизащи на повърхността нецялостности - с проникващи течности и изпитване на плътност
 • Електромагнитни методи - магнитни и вихровотокови
 • Оптични и топлинни методи
 • Вибрационни методи
 • Персонал по поддържане на машини и устройства в регулираната област съгласно европейски директиви - поддържане и инспектиране на съоръжения с повишена опасност
 • Персонал за лабораторни изпитвания с разрушаване - механични изпитвания на материалите и фрактодиагностика
 • Персонал по използване на Европейските инструменти за подготовка и излизане на продукти на пазара - оценка и контрол на съответствието,акредитация,сертификация,технически изисквания на европейските директиви, хармонизирани стандарти и др.
 • Персонал по радиационна защита при радиационен безразрушителен контрол и технологични приложения на радионуклидите в индустрията.
показатели за температура лаборатория за калибриране обучение в мултитест лекция в МУЛТИТЕСТ лекция в МУЛТИТЕСТ
Център за квалификация

Учебен и квалификационен център по заваряване към "Мултитест" ООД е създаден с цел да подбере и осигури квалифицирани кадри в областта на заваряването, като напълно задоволи изискванията на българските и чуждестранните работодатели и инвеститори.

Учебния център е разположен на площ от 250 кв.м с богата база, която го прави удобно и предпочитано място за обучение и провеждане на изпити.

Изпитите и потвърждаване на квалификацията на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения се съгласно следните стандарти:

Относно център по заваряване :

 • БДС EN ISO 9606-1 – изпит за квалификация на заварчици, заваряване чрез стопяване.Стомани
 • БДС EN ISO 9606-2 – изпит за квалификация на заварчици, заваряване чрез стопяване. Алуминий и алуминиеви сплави
 • БДС EN ISO 9606-3 – изпит за квалификация на заварчици, заваряване чрез стопяване. Мед и медни сплави
 • БДС EN ISO 9606-4 – изпит за квалификация на заварчици, заваряване чрез стопяване. Никел и никелови сплави
 • БДС EN ISO 9606-5 – изпит за квалификация на заварчици, заваряване чрез стопяване. Титан и титанови сплави
 • БДС EN ISO 15614-1 – спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали, изпитване на заваръчна процедура.
работни места за заваряване работни места за заваряване лаборатория за калибриране лекция в МУЛТИТЕСТ лекция в МУЛТИТЕСТ лекция в МУЛТИТЕСТ
Център за професионално обучение "Квалитест"

В центъра се провежда професионално обучение на персонала работещ в областта на разрушаващите и не разрушаващите изпитания с цел да се осигурят висококвалифицирани кадри, който да задоволяват потребностите на българските и чуждестранните работодатели.

лаборатория за калибриране лекция в МУЛТИТЕСТ лекция в МУЛТИТЕСТ лекция в МУЛТИТЕСТ
"RINА" център за сертификация на персонал по заваряване и утвърждаване на заваръчни процедури.

С история датираща от 1861 г. RINA услуги е глобален доставчик на услуги за квалификация, сертификация, изпитване, инспекция и обучение, за да помогне на клиентите в широк диапазон от бизнес сектори, център за сертификация на персонал по заваряване.