multi test

Лаборатория за проверка на средства за измерване

Лаборатория за метрологична проверка на манометри в ж.п. транспорта, извършваща проверки в обхвата на оправомощаване от Председателя на ДАМТН.
В стационарните помещения на Лабораторията се извършва първоначална и последваща проверка, а в мобилната лаборатория - последваща проверка на всички одобрени типове манометри, използвани в ж.п. транспорта, в обхвати:
  • oт 0 до 60 kPa, oт 0 до 100 kPa, oт 0 до 160 kPa, oт 0 до 250 kPa, oт 0 до 400 kPa, oт 0 до 600 kPa;
  • oт 0 до 1 MPa, oт 0 до 1.6 MPa, oт 0 до 2.5 MPa, oт 0 до 4 MPa, oт 0 до 6MPa;
  • oт 0 до 10 MPa, oт 0 до 16 MPa, oт 0 до 25 MPa, oт 0 до 40 MPa, oт 0 до 60MPa;
  • oт 0 до 50 kPa, oт 0 до 200 kPa, oт 0 до 500 kPa
  • oт 0 до 2 MPa, oт 0 до 5 MPa;
  • oт 0 до 20 MPa, oт 0 до 50 MPa
  • от минус 100 kPa до 60 kPa; 150 kPa; 300 kPa или 500 kPa;
  • от минус 0.1 MPa до 0.9 MPa; 1,5 MPa или 2,4 MPa класове на точност: от 0,1 до 2,5 Лабораторията разполага със стационарни стендове и мобилна апаратура за проверка на манометри и са осигурени условия, съответстващи на изискванията на приложимите стандарти и публикуваната от Българския институт по метрология методика.