multi test

Технически надзор

Мултитест ООД е Лицензиран да осъществява технически надзор на Съоръжения с Повишена Опасност, както следва:

 • Kотли парни, работещи при свръхналягане;
 • Котли водогрейни;
 • Стационарно монтирани съдове за флуиди от група 1 и група 2;
 • Съдове в разпределителни уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции;
 • Съдове, предназначени за транспортиране на флуиди от група 2;
 • Колони за разделяне на газове; съдове за хладилни уредби;
 • Стационарно монтирани съдове за втечнени въглеводородни газове;
 • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове;
 • Тръбопроводи;
 • Съоръжения, инсталации и тръбопроводи, предназначени за захранване с втечнен въглеводороден газ;
 • Газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове;
 • Горивни уредби, бутилкови инсталации, газови уреди и други газови съоръжения, разпределителни газопроводи;
 • Съоръжения и инсталации лабораторни газови;
 • Уреди газови за туризъм;
 • Генератори ацетиленови с работно налягане;
 • Инсталации, бутилкови, захранващи за ацетилен
 • Тръбопроводи метални за ацетилен;
 • Кранове товароподемни с ръчно задвижване;
 • Кранове конзолни;
 • Kранове стрелови и кулови
 • Кранове товароподемни, преместващи се за монтиране на мачти, кули, тръби и комини;
 • Колички електрически товароподемни, движещи се по надземни релсови пътища;
 • Tелфери електрически, немонтирани на кранове;
 • Oргани товарозахранващи- куки, грайфери, електромагнити, спредери и др., приспособления
 • Сменяеми товарозахранващи, окачени на товароподемна кука; - палети, кошове, контейнери, кюбели, използвани в металургичното производство и транспортните контейнери;
 • Площадки работни подвижни;
 • Кранове мостови с управление от пода и релсовите пътища към тях;
 • Асансьори