multi test

КОНТРОЛ
Мултитест предлага услуги свързани с извършването на контрол на:

 • Съдове, съоръжения под налягане и транспортируемо оборудване под налягане и техните заварени съединения
 • Тръбопроводи на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи и техните заварени съединения
 • Газопроводи и съоръжения към тях на метални преносни и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и техните заварени съединения
 • Газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и техните заварени съединения
 • Метални и стоманобетонни конструкции и елементи за тях, включително и елементи на топлоснабдителни и водоснабдителни системи, газови съоръжения и инсталации, повдигателни съоръжения, подемнотранспортни машини, съдове и съоръжения под налягане.
 • Отливки и изковки
 • Контрол на апаратура за безразрушаващи изпитвания:

  • Контрол на ултразвукови дефектоскопи съгласно БДС EN 12668 -1
  • Контрол на ултразвукови дебеломери съгласно БДС EN 15317
  • Контрол на магнитни дефектоскопи съгласно БДС EN ISO 9934 - 1,БДС EN ISO 9934 - 3,БДС EN ISO 61010 - 1,БДС EN 60529
  • Контрол на промишлени негатоскопи съгласно БДС EN 25580, БДС EN 61010 - 1
  • Контрол на променливотокови, постояннотокови, импулсни, индустриални рентегнови апарати съгласно БДС EN 12543-2, БДС EN 12544-2, БДС EN 61010-1
  • Индустриални ултравиолетови (UV) излъчватели съгласно БДС ЕN ISO 3059, БДС EN 61010-1
  • Дефектоскопи за изолационни покрития съгласно БДС EN 61010-1
  • Aпарати за определяне на дълбочина на пукнатини съгласно БДС EN 61010-1
  • Вихротокови дефектоскопи съгласно БДС EN ISO 15548-1, БДС EN 61010-1
  • Апарати за определяне на дебелина на покритие съгласно БДС EN ISO 2178, БДС EN 61010-1
multitest control