multi test

Лаборатория за тестване на строителни продукти

  • Врати и прозорци
  • Заварени съединения
  • Метали и метални съединения
  • Метални свързващи елемент
  • Неметални покрития
  • Плочи дървесни
  • Текстил
  • Геосинтетици/геотекстил