multi test

Лаборатория за механични изпитвания

  • Изпитване на опън
  • Изпитване на огъване
  • Изпитване на ударна жилавост
  • Изпитване на разрушаване

Машини и съоръжения