multi test

Услуги

Изпитвания

"Мултитест" ООД е доказало във времето своите компетентни и професионални решения на нестандартни ситуации и гарантирано високо качество на извършвания контрол и представянето на резултатите от него. В структурата на “Мултитест” ООД се включват лаборатории за провеждане на комплексни неразрушаващи и разрушаващи изпитвания в различни области...Oще

Контрол

Oрган за контрол от вид А съгласно БДС EN ISO/IEC 17020, извършващ контрол на транспортируемо оборудване под налягане и апаратура за безразрушаващи изпитвания, акредитиран да извършва безразрушителен контрол - радиографичен, ултразвуков, с проникващи течности, магнитен, визуален и определяне на химически състав на нови и в експлоатация...Oще

Калибриране

Лаборатория за калибриране към “Мултитест ООД” извършва дейностите си в пълно съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006, изискванията на клиентите и на акредитиращия орган за калибриране на налягане от -1 до 5000 bar на електронна апаратура, трансмитери и манометри...Oще

Оценка на съответствието

В структурата на „Мултитест” ООД е създадено Направление „Оценка на съответствието”,чрез което направление се извършват дейности по оценка на съответствието на видовете продукти по следните процедури:
- Съоръжения под налягане
- Транспортируемo оборудване под налягане
- Съдове под налягане
...Oще

Tехнически надзор на СПО

Tехнически надзор на СПО, Лицензииран от ДАМТН,котли парни, работещи при свръхналягане...Oще

Развойна дейност

Разработка на стендове и технически средства за изпитване на:
- газови уреди
- съоръжения под налягане
- строителни продукти

Метрологична проверка на СИ

Лаборатория за метрологична проверка на манометри в ж.п. транспорта, извършваща проверки в обхвата на оправомощаване от Председателя на ДАМТН....Още

Учебен и квалификационен център по заваряване

Провеждане на изпити и одобряване на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения

Професионално обучение

Център за професионално обучение на персонал по изпитване и контрол (ЦПО ПИК ) “Квалитест”...Още

Лого

Правила за ползване на логото на "Мултитест" ООД...Още