multi test

Как да изпратите заявка на "Мултитест"

Изтеглете формуляр за желаните от вас заявки и приложими декларации от таблицата по долу и след попълване го изпратете на Е-mail: l:
multitest@multitest.bg
или
multitest@abv.bgИзпитвания и контрол

Заявки за изпитвания и контрол ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Заявка за заварени съединения ИЗТЕГЛИ
Заявка за химичен / спектрален анализ ИЗТЕГЛИ
Заявка за други изпитвания ИЗТЕГЛИ
Заявка за изпитване/контрол на съдове/ съоръжения/транспортируемo оборудване под налягане ИЗТЕГЛИ
Заявка за изпитване за квалификация на заварчици ИЗТЕГЛИ
Заявка за изпитване за одобрение на заваръчна процедура ИЗТЕГЛИ
Заявка за контрол на апаратура ИЗТЕГЛИ
Заявка за за изпитване/контрол на бутилки под налягане ИЗТЕГЛИ
За доставена проба на място ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Декларация за доставена проба                                                                                                                                          ИЗТЕГЛИ


Заявки за калибриране

Калибриране ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Заявка за калибриране                                                                                                                                                                         ИЗТЕГЛИЗаявки за оценка на съответствието


Направление съоръжения под налягане

Съоръжения под налягане ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Заявка за оценяване на съответствието на съоражения под налягане                                                                                                                                                     ИЗТЕГЛИ
Декларация ИЗТЕГЛИ
Процедури за изпълнение на (НСИОССН) ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Заявка за одобрение на процедура за изпълнение на неразглобяеми съединения в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (НСИОССН) ИЗТЕГЛИ
Декларация за задължения на производителя ИЗТЕГЛИ
Заварчици ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Заявка за провеждане на изпит и издаване на одобрение на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (НСИОССН) ИЗТЕГЛИ
Декларация за задължения при кандидатстване за получаване на одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения ИЗТЕГЛИ
Списък за провеждане на изпит и издаване на одобрение на персонал по изпълнение на неразглобяеми съединения в съответствие с изискванията на наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (НСИОССН) ИЗТЕГЛИ
NDT персонал ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
За провеждане на изпит и издаване на одобрение на персонал по изпитване без Разрушаване на неразглобяеми съединения на съоръжения под налягане от категория III и IV в съответствие с изискванията на приложение I, T. 3.1.3 и директива 97/23/ЕС, Въведена с Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане ИЗТЕГЛИ

Направление съдове под налягане

Съдове под налягане ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Заявка за оценяване на съответствието на съдове под налягане                         ИЗТЕГЛИ
Декларация ИЗТЕГЛИ

Направление транспортируемо оборудване под налягане

Транспортируемо оборудване под налягане ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Заявка за оценяване на съответствието транспортируемо оборудване под налягане ИЗТЕГЛИ
Декларация ИЗТЕГЛИ