multi test

Описание на обхвата за калибриране на средства за измерване

 • Налягане
  • Oбхват : от -1bar до 5000 bar; Възможност за калибриране и измерване (СМС): от 2,91*10-5*Pe до 2,88*10-3*Pe; Точност: 2 милионни части от bar
 • Температура
  • Обхват : от -200℃ до + 1200℃; Възможност за калибриране и измерване (СМС): от 0,05℃ до 2 ℃; Точност: 1,10-3℃;
 • Дължина
  • Обхват : от 0mm до + 1000mm; Възможност за калибриране и измерване (СМС): от 0,8µm до 5µm + x*10-6; Точност: Шублери:10µm Микрометри: 2µm Индикатори за дължина: 2µm
 • Калибриране на въртящ момент
  • Обхват : от 0,1 mNm до 5000 Nm; (СМС): от 0,2% до 0,5%;
 • Калибриране на aпаратура за определяне на химичния състав
  • Обхват : Fe base, Cu base Al base; (СМС): Fe base, Cu base, Al base, Ni base Pb base Zn base Ti base Sn base;
 • Калибриране на средства за измерване на сила
  • Обхват : от 0,1 N до 2 MN (СМС): от 0,06% до 0,12% ; Точност: 2 * 10 -4 ;
 • Калибриране на средства за измерване на ударно огъване
  • Обхват : от 0,5 J до 450 J (СМС): 0,06 % енергия: 0,85% ; Точност: ;


Акредитация