multi test

Какво ново при нас?

"Мултитест" ООД внедрява модерни технически средства за изпитване!

Имайки предвид непрекъснато растящите изисквания към производството на съоръжения под налягане, както и към конструкции, работещи в екстремни динамични условия, "Мултитест" ООД внедри модерни технически средства за изпитване в почти всички сфери на индустрията и метрологията. Освен това успешно се приспособи да работи, както с въведените в България директиви и EN стандарти, така и с внедрените американски ASTM и АSME кодове.

Апаратура за калибриране с високо ниво на точност

От 01.03.2010г. „Мултитест” ООД разшири своята дейност и създаде апаратура нова лаборатория за калибриране и проверка под налягане от -1 до 5000 bar на електронна апаратура трансмитери манометри, и други средства за измерване. За нас ще е удоволствие да удовлетворим Вашите най-прецизни изисквания при необходимост от проверка и калибриране на следните величини:
  • Налягане
  • Температура
  • Дължини
  • Въртящ момент
  • Твърдомери
  • Електрически сигнал
  • Средства за измерване на сила
  • Срества за измерване на ударно огъване
  • Химичния състав
разгледайте обхвата на нашите услуги

Оборудване последно поколение

С придобиването и въвеждане в експлоатация на новите машини, оборудванена клиентите на дружеството се предлага извършване на комплексни изпитвания чрез прилагане на нови техники и дейности:
- в областта на радиографичните изпитвания – автоматизирано изпитване на тръбопроводи със самоходни гамадефектоскопи;

- в областта на ултразвкуковия контрол бе внедрено иновативно оборудване работещо по метода на фазовата решетка и TOFD използвайки полуавтоматизирани и автоматизирани сканиращи системи

- в областта на механичните изпитвания – изпитване на опън с натоварване до 2000 kN, изпитване на ударно огъване по инструментален и неинструментален метод на Шарпи и по метод на Изод, изпитване по европейски и американски норми, изпитване до 450J

- в областта на калибриране на манометри с хидравлична и пневматична система и други средства за измерване

- в областта на механичната обработка – автоматизирано изработване на прецизни образци за механични изпитвания, изработка на еталонни образци и блокове