multi test

Лаборатории на Мултитест


Безразрушителни изпитания

"Мултитест" ООД е доказало във времето своите компетентни и професионални решения на нестандартни ситуации и гарантирано високо качество на извършвания контрол и представянето на резултатите от него. В структурата на “Мултитест” ООД се включват лаборатории за провеждане на комплексни неразрушаващи и разрушаващи изпитвания в различни области:
 • Радиографично изпитване
 • Ултразвуково изпитване
 • Магнитно-прахово изпитване
 • Вихровотоково изпитване
 • Изпитване чрез проникващи течности
 • Искрова дефектоскопия
 • Хидравлични и вакуум изпитвания
 • Визуални изпитвания

Механични изпитвания

 • Изпитване на опън
 • Изпитване на огъване
 • Изпитване на ударна жилавост
 • Изпитване на разрушаване

Други изпитвания

 • Спектрален анализ на метали и метални изделия
 • Положителна индентификация на метали, пластмаси и почви (PMI)
 • Радиоактивност
 • Акустична емисия
 • Визуални изпитвания на макроструктура
 • Термовизия
 • Изпитване на съдове, съоръжения под налягане и транспортируеми съоръжения под налягане
 • Измерване на оптическа плътност
 • Металография
 • Твърдост
 • Измерване на микротвърдост
 • Комплексни изпитвания
 • Измерване модул на срязване, модул на Юнг и коефицент на Поасон
 • Измерване на остатъчни напрежения в материали и конструкции SINT, RESTAN MTS 3000/ /

Строителни продукти

 • Врати и прозорци
 • Заварени съединения
 • Метали и метални съединения
 • Метални свързващи елемент
 • Неметални покрития
 • Плочи дървесни
 • Текстил
 • Геосинтетици/геотекстил

Лаборатория за проверка на средства за измерване

Лаборатория за метрологична проверка на манометри в ж.п. транспорта, извършваща проверки в обхвата на оправомощаване от Председателя на ДАМТН.
В стационарните помещения на Лабораторията се извършва първоначална и последваща проверка, а в мобилната лаборатория - последваща проверка на всички одобрени типове манометри, използвани в ж.п. транспорта, в обхвати:
 • oт 0 до 60 kPa, oт 0 до 100 kPa, oт 0 до 160 kPa, oт 0 до 250 kPa, oт 0 до 400 kPa, oт 0 до 600 kPa;
 • oт 0 до 1 MPa, oт 0 до 1.6 MPa, oт 0 до 2.5 MPa, oт 0 до 4 MPa, oт 0 до 6MPa;
 • oт 0 до 10 MPa, oт 0 до 16 MPa, oт 0 до 25 MPa, oт 0 до 40 MPa, oт 0 до 60MPa;
 • oт 0 до 50 kPa, oт 0 до 200 kPa, oт 0 до 500 kPa
 • oт 0 до 2 MPa, oт 0 до 5 MPa;
 • oт 0 до 20 MPa, oт 0 до 50 MPa
 • от минус 100 kPa до 0 kPa;
 • от минус 60 kPa до 0 kPa;
 • от минус 100 kPa до 60 kPa; 150 kPa; 300 kPa или 500 kPa;
 • от минус 0.1 MPa до 0.9 MPa; 1,5 MPa или 2,4 MPa класове на точност: от 0,1 до 4 Лабораторията разполага със стационарни стендове и мобилна апаратура за проверка на манометри и са осигурени условия, съответстващи на изискванията на приложимите стандарти и публикуваната от Българския институт по метрология методика.