multi test
Saipem "МУЛТИТЕСТ ООД" е наш надежден партньор при извършване на комплексни изпитвания, анализи и контрол. Виж
БУЛГАРТРАНСГАЗ "МУЛТИТЕСТ ООД" е наш надежден партньор при извършване на комплексни неразрушаващи изпитвания, анализи и контрол. Виж
TITAN ZLATNA PANEGA Убедени сме, че и за в бъдеще можем да разчитаме на коректността и професионализма на тази фирма Виж
Rina Високият професионализъм, стриктното спазване на опрделени срокове, приложимите стандарти и условията на безопасност са доказателство, че " Мултитест " ООД е надежден и коректен партньор, на който винаги може да се разчита. Виж
"Промишлена енергетика Варна" АД Стриктно и безкомпромисно прилагане на действащите стандарти Виж
ALSTOM При изграждането на проект ТЕЦ Марица Изток I нашата компания, ALSTOM, работи в тясно и успешно сътрудничество с Мултитест ООД. При изпълнението на техните задължения, Мултитест ООД стриктно спазва приложимите стандарти, законодателство, изисквания на техника за безопасност на труда и технически инструкции, винаги грижейки се за защита здравето на хората, околната среда и надеждността на конструкциите предназначени за изпитване. Виж
LIEBHERR Нашето партньорство се гради на довериетов, коректността и професионализма и това ни дава увереност да препоръчаме "Мултитест" ООД Виж
Palfinger Productionstechnik Bulgarien SPLtd С настоящата референция изказваме най-добрите си впечатления от работата ни с фирма"Мултитест" ООД. Виж
TÜV Rheinland С настоящата референция изразявамe удоволствието си от съвместната работа с фирма Мултитест ООД, която се отличава с гъвкавата си политика, съобразена с пазарните условия и изискванията на клиентите. Виж
Amylum BULGARIA "МУЛТИТЕСТ ООД" е наш надежден партньор при извършване на комплексни неразрушаващи изпитвания, анализи и контрол. Виж
ABB Оценява високо професионализма на "Мултитест" ООД. Виж
MTG Dolphin "Мутитест" ООД е наш дългогодишен, коректен и надежден партньор в сферата на лабораторния анализ. Виж
MONTAGI - VARNA Co. "Мултитест е наш основен дългогодишен партньор в областта на разрушаващите и не разрушаващи изпитвания" Виж
Optimus Във връка с разработването на нови газови находища в Черно море - реализация на проекта "Галата Изток 3" Мултитест ООД извършва високо технологични и изключително отговорни дейности ипълнени на тръбополагаща баржа: Виж
"КРЗ ОДЕСОС" АД Мултитест е наш дългогодишен и надежден партньор Виж
„Булярд корабостроителна индустрия” АД С фирма "Мултитест" работим от няколко години. Във фирма "Мултитест" се извършват различни видове разрушителен и безразрушителен контрол. Виж
REMAK SA “…activities are carried out duly, with very high quality and in compliance with the client’s requirements. During the execution of the undertaken tasks Multitest Ltd. strictly observe the applicable standards, regulations, instructions for technical service and labor safety.” Виж
TGO LTD Ние се убедихме, че компанията разполага с висококачествена техника, технологични и човешки ресурси за извършването на широк спектър от безразрушаващи и разрушаващи изпитвания посредством различни методи. Виж
"AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT" Нашето сътрудничество датира от 2008г. и все още продължава. Всички услуги, които Мултитест ООД е извършвала и продължава да извършва са на професионално ниво и отговарят на изискванията на AE&E CZ s.r.o. в сферата на безразрушителен контрол в ТЕЦ Марица Изток I. Виж
KZU Holding Group Engineering - Sofia "Мутитест" ООД е наш дългогодишен, коректен и надежден партньор в сферата на лабораторния анализ. Виж
Девня цимент "Мутитест" ООД е наш дългогодишен партньор при провеждането на комплексни разрушаващи и неразрушаващи изпитания Виж
"Мелроуз Рисорсиз" ООД При реализация на проекти свързани с експлоатацията на находище "Галата" Мултитест ООД, изпълнява възложените изпитвания компетентно и качествено... Виж
Alfa - Marine GmbH Мултитест е наш дългогодишен и надежден партньор Виж
Bilbobul LTD При извършване на различните видове изпитания има стриктно прилагане на действащите стандарти и нормативни разпоредби, което от своя страна дава гаранция, на нас клиентите за високо качество и надежност. Виж
SYNERGON PETROLEUM фирмата разполага с висококлвалифицирани и компетентни специалист, които своевременно и с висок професионализъм решават поставените им задачи. Виж
BSCCG as Фирмата разполага с добри специалисти, които своевременно и с висок професионализъм решават поставените им задачи.
SVILOCELL EAD Доволни сме от сътрудничеството си с "Мултитест" ЕООД и тяхното професионално отношение към поетите ангажименти и ще се радваме да продължи и в бъдеще. Виж
"ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал-Варна" ЕООД Фирма Мултитест ООД не само има атестат от Комитета по стандартизация и метрология за своята лаборатория и свидетелства от повечето морски корабни регистри – БКР, Det Norske Veriats и др, но резултатите, които показва в своята работа реално отговарят на високите световни изисквания за кораборемонт. Виж
H.FUNDA and OOD BULGARIA Експедитивността, бързата и компетентна реакция, определят "Мултитест" ООД като желан и надежден партньор Виж
Софийска Вода "МУЛТИТЕСТ ООД" е наш надежден партньор при извършване на комплексни неразрушаващи изпитвания, анализи и контрол. Виж
"Проджеко България"АД Сътрудничеството ни с "Мултитест" ООД ни увери, че дружеството разполага с голям технически и технологичен потенциал... Виж
"ДЕВЕН" АД Ръководството на „Девен” АД удостоверява, че „Мултитест” ООД извършва на територията на „Девен” АД (ТЕЦ Девня), от 1990г. и в настоящия момент входящ контрол и комплексни изпитвания са извършвани винаги компетентно, качествено и в срок. Виж
"Монтажи - Варна" АД Изпълняваните по наши заявки комплексни изпитвания са извършвани компетентно, качествено и в срок Виж
Военноморски сили на РБ Имам удоволствието от името на Главния щаб на Военноморските сили и от свое име да изразя благодарността си лично към Вас и фирма „Мултитест” за ползотворната и компетентна работа по анализирането и освидетелстването на горивни резервоари за нуждите на ВМС. Виж
ДА”Гражданска защита” – МС Дирекция „Гражданска защита” – област Варна изказва своята благодарност на г-н Христо Чукачев – управител на фирма „Мултитест” – Варна за оказаното съдействие при ликвидиране последствия от радиоактивно замърсяване. Виж
ННТДД Фирмата разполага с високоподготвени в страната и чужбина специалисти – дефектоскописти с най-високо III ниво на квалификация. Фирмата се ползва с признат авторитет в дефектоскопната общност в България, и е предпочитан партньор от чуждестранни фирми – производители на оборудване. Виж