multi test

Сертификати, Акредитации, Нотификации

Сертификати

Сертификация Сертификати
Съгласно ISO 9001:2008                                                                                                                   РАЗГЛЕДАЙ
Акредитации

Органи за оценяване на съответствието Сертификати за акредитации
Сертификат     Заповед
Орган за контрол от вид А към "Мултитест" ЕООД РАЗГЛЕДАЙ ПЪЛЕН ОБХВАТ
Лаборатория за изпитване към "МУЛТИТЕСТ" РАЗГЛЕДАЙ ПЪЛЕН ОБХВАТ
Лаборатория за калибриране към "МУЛТИТЕСТ"                       РАЗГЛЕДАЙ ПЪЛЕН ОБХВАТ
NANDO Нотификации


Директиви Нотификация
97/23/EC Оборудване под налягане РАЗГЛЕДАЙ
2009/105/EC(ex-87/404/EEC)Съдове под налягане РАЗГЛЕДАЙ
2010/35/EU Транспортируемо оборудване под налягане                                                                    РАЗГЛЕДАЙ
Други Документи:
Междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност                                        РАЗГЛЕДАЙ