multi test

Лаборатория за Калибриране

Лабораторията за калибриране към “Мултитест” извършва дейностите си съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006.В лабораторията се извършва калибриране на:

 • Уреди за измерване на налягане с бурдонова тръба, мембрани или мембранни кутии;
 • Електромеханични манометри;
 • Бутални манометри;
 • Съпротивителни термометри;
 • Директно отчитащи термометри;
 • Термодвойки;
 • Индикатори и симулатори за съпротивителни термометри;
 • Температурни блок калибратори;
 • Течностни стъклени термометри;
 • Съпротивителен термометър със свързан трансмитер;
 • Температурни записващи устройства (записващи с външен температурен сензор);
 • Цифрови многофункционални измерващи устройства,
 • Mашини за изпитване на материали;
 • Екстензометри за изпитвателни машини;
 • Машини за изпитване на материали на огъване с удар (махален чук);
 • Средства за измерване на електрически сигнали
 • Датчици за въртящ момент;
 • Динамометрични отвертки;
 • Динамометрични ключове;
 • Сравнителни динамометрични ключове;
 • Оборудване за калибриране на динамометрични инструменти;
 • Еталони за дължина и мерки за дължина;
 • Шублери универсални, дълбокомери и високомери;
 • Микрометри;
 • Дебеломери- индикаторни;
 • Компаратори за краищни мерки;
 • Машини за изпитване на твърдост (твърдомери);
...Още