multi test

Материална база

Специализирана апаратура за безразрушаващи и разрушаващи изпитвания


Мобилно оборудване

  • Мобилни лаборатории за:
    • Неразрушаващи изпитвания
    • Разрушаващи изпитвания

  • Транспортни средства