multi test

ADR консултации по безопасност за клас 7
(радиоактивни материали)ADR

"Мултитест" ООД притежава специалисти, сертифицирани за провеждане на консултации при транспорт на радиоактивни материали (клас 7) при ADR спогодба. Този вид услуга е свързан с предоставянето на важна информация относно превозването на опасни товари и за това как да се работи безопасно и в съответствие със законовите изисквания. Крайният резултат е повишаване на безопасността на труда, превенция, социална отговорност и ефективност. Консултациите са подходящи за всички занимаващи се с дейности по превоз на опасни товари от клас 7.