multi test

ЗА НАС

За фирмата

Управител:     Христо Павлов Чукачев

 • Седалище и адрес на управление:
  • БЪЛГАРИЯ област Варна, община Варна гр. Варна 9027 район р-н Младост кв. ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ул. АТАНАС ДАЛЧЕВ No 1
 • Правна форма:
  • Дружество с ограничена отговорност
 • Предмет на дейност:
  • НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ-ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ВНЕДРЯВАНЕ НА ОСОБЕНО СЛОЖНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ В АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ И В ПРОМИШЛЕНОСТТА В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ: НАЛЯГАНЕ, ТЕМПЕРАТУРА, ВЪРТЯЩ МОМЕНТ, ДЪЛЖИНИ И ЪГЛИ; НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ И ИНОВАЦИИ; ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОРТИРУЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ, СЪОРАЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ, СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ, СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ, ДЕТСКИ ИГРАЧКИ, ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА АВТОЦИСТЕРНИ И ЖП ЦИСТЕРНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВА ОТ КЛАС 2 ПО ADR ИЛИ RID, СТАЦИОНАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСТНОСТ, РАБОТЕЩИ ПРИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ И ТЕМПЕРАТУРА И АГРЕСИВНИ СРЕДИ, ГАЗОПРОВОДИ ЗА ПРИРОДЕН И ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, АВТОМОБИЛНИ ГАЗОВИ УРЕДБИ, АСАНСЬОРИ И ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЛАБОРАТОРНИ МНОГОПАРАМЕТРОВИ ИЗПИТВАНИЯ, НЕРАЗРУШАВАЩИ, РАЗРУШАВАЩИ, СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ, МЕТАЛОГРАФИЯ И ДР.; ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ НА МАТЕРИАЛИ, ДОСТАВКА, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И ПОЛЗВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ /СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ/, ДИАГНОСТИКА И ОБСЛЕДВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ В ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
зграда на мултитест

25 ГОДИНИ МУЛТИТЕСТ

През настоящата година "Мултитест" ООД навършва 25 години от своето основаване. Благодарение на богатия си и дългогодишен опит “Мултитест” ООД се наложи като водеща компания, предлагаща широк спектър от услуги в енергетиката, машиностроенето, химическата и лека промишленост, корабостроене и кораборемонт, нефтената и газова индустрия, транспорт, строителство и други области на промишлеността.

“Мултитест” ООД е единствената българска компания, която включва в структурата си:

 • Лаборатория за провеждане на комплексни изпитвания NDT&DT по европейски (EN), международни (ISO) и американски (ASME и ASTM) стандарти, акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025
 • Лаборатория за калибриране на средства за измерване, акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025
 • Орган за контрол от вид А, акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020
 • Нотифициран от Европейската комисия Орган NB 1977 за оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане ADR, RID и ADN, директива 2010/35/EU
 • Нотифициран от Европейската комисия Орган NB 1977 за оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, директива 97/23/ЕС
 • Нотифициран от Европейската комисия Орган NB 1977 за оценяване на съответствието на съдове под налягане, директива 2009/105/ЕС (ex-87/404/EEC)
 • Орган оправомощен от ДАМТН да провежда лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 • Лицензирана от ДАМТН лаборатория за проверка на манометри (използвани в железопътния транспорт)
 • Център за квалификация, проверка за професионална пригодност и сертификация на заварчици
 • Център за професионално обучение “Квалитест” за провеждане на професионално обучение на персонал работещ в областта на неразрушаващите и разрушаващи изпитвания.

Структура на фирмата

структура на мултитест